‘Bioran’ le Julia Donaldson

Bidh DVD ‘Bioran’ a’ nochdadh ann an sgoiltean-àraich air feadh na Gàidhealtachd a dh’ aithghearr.

Tha ‘Bioran’ a’ leantainBioran.jpgn athair teaghlach de bhiorain, ‘s e a’ strì air turas thar mhìltean gus faighinn dhachaigh ann an àm airson na Nollaig.

Tha am Bioran a’ còmhnaidh ann an craoibh sa choille, le Bean Biorain a gràidh agus an triùir bhiorain chloinne. Ach ‘s e saoghal cunnartach a tha aig a’ Bhioran. Tha cù ag iarraidh cluich leis agus tha eala ag iarraidh nead a dhèanamh leis. Tha e fìù’s a’ tuiteam dhan teine! Leanaibh slighe riaslach a Bhiorain ‘s e a’ tilleadh gu craoibh an teaghlaich.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s