Oideas – Pod-craoilidh Foghlam bho SMO agus C na G – Eòlas, beachdan agus cnuasachadh